Umeås nya medborgarverkstad.


Ett community där vi samlas för att tillsammans lösa samhällsutmaningar.

Vårt första projekt är ett digitalt event som är planerat till 11-12 september 2021. 

Fokusområde är klimat och vi behöver dina idéer!

ANMÄLAN WORKSHOP


12 september mellan klockan 9-12 kommer vi arrangera en digital workshop där vi arbetar med idéerna som ni skickat in. Den kommer ledas av erfarna processledare och målet är att få fram minst ett konkret åtgärdsförslag med en tydlig mottagare av idén från varje temarum. Varje rum har ungefär 15 deltagare, så platserna är något begränsade.

 
 
Min Bostad
Mina Resor
Min Konsumtion
Min mat